Acest hrisov a fost intocmit la 6 martie 1716 de Nicolae Mavrocordat voievod  care innoieste manastirii Turnul din Tirgsor daniile facute de inaintasii sai, anume vama tirgurilor Ploiesti si Tirgsor, cu 12 sate din ocolul tirgului; 200 bolovani de sare de la ocna Telega, si o scuteste de cai domnesti.


 

Transliterarea documentului:

1716 martie 4. Bucuresti.

Milostieiu bojieiu Io Nicolae voevod i gospodar vasoe zemli Ungrovlahiscoe davat gospodstvo-mi sieiu povealeniiu gospodstvo-mi.

Sfintii si dumnezeestii manastiri den Tarsor, ce sa chiama Turnul, unde sa cinstesc sfintele hramuri arhistratigi Mihail si Gavriil si sfantul si de minuni facatoriu Nicolae Mirlicheschi, si parintelui [loc liber] egumenu de la aceasta sfanta manastire si a tot saborul sfintii manastiri.

Ca sa fie sfintii manastiri toata vama targului Ploestii si toata vama targului Tarsorul si cu 12 sate ce sant de ocolul targului, si cai domnesti sa nu dea. Asijderea iar sa fie sfintii manastiri, ce scrie mai sus, de la ocna Telega pre an sare bolovani 200 sa aiba a-i luarea cand iau si alte sfinte manastiri. Si sa fie volnici parintii calugari sa si-o vanza unde vor vrea.

Pentru ca aceasta sfanta manastire ziditu-o-au si o au inaltat raposatul si crestinul Antonie Voda si o au miluit cu aceaste venituri ce scrie mai sus, precum am vazut domniia mea si hrisovul lui Antonie Voda si hrisovul lui Grigorie Voda si hrisovul Ducai Voda si hrisovul lui Serban Voda si hrisovul lui Costandin voda Brancoveanul si hrisovul lui Stefan Voda, facute si intarite unul pre altul pre aceaste mili ale sfintii manastiri.

Drept aceaia si domniia mea inca am miluit si am intarit aceaste mile ale sfintii manastiri cu acest cinstit hrisov al domnii meale ca sa poata fii sfintii manastiri de ajutor si de intarire si parintilor calugari de hrana si de imbracaminte, si statatoare si neschimbata in veaci. Iara domnii meale si raposatilor parintilor domnii meale veacinica pomenire.

Asijderea si in urma domnii meale pre carele va aleage domnul Dumnezeu a fi domn si stapanitoriu tarai acestiia, inca-l rugam cu numele domnului si dumnezeului nostru Is. Hs., ce iaste in Troita slavit, ca sa cinsteasca si sa innoiasca acestui cinstit hrisov al domnii meale pre aceasta mila si tocmire, ce se-au zis mai sus, sfintii manastiri. Ca si pre dinsul domnul Dumnezeu sa-l cinsteasca si sa-l miluiasca intru domniia lui cu pacinica stare si indelungata viiata pana la sfarsitul vietii domnii sale, si in veacul viitoriu sa-i fie sufletul la rapaos veacinic, amin.

Si am intarit hrisovul acesta cu tot sfatul cinstitii si credinciosi boiarii cei mari ai Divanului domnii meale : pan Gligorie Baleanul vel ban, i pan Patrasco Breazoianul vel vornic, i pan Radul Dudescul vel logofat, i pan Radul Golescul, vel spatar, i pan Serban Bojoreanul vel vistiiar, i pan Manaila vel cliucer, i pan Dumitrachie vel postealnic, i pan Radul vel paharnic, i pan Costandin vel stolnic, i pan Tudorachie vel comis, i pan Iordachie vel slugear, i pan Serban Greceanul vel pitar, si  ispravnic  Costandin  Contescul  [vtori  logofat] [loc  rupt].

Si s-au scris hrisovul acesta in anul dentai den domniia domnii meale, aici in orasul scaunului domnii meale, in Bucuresti, de Gheorghe logofetelul vnuc Gheorghe Sufariul ot Targoviste.

 

Measita martie 4 dni, leat 7224 [1716].

Io Nicolae voevoda [m.p.]

Radul Dudescul vel logofat procitenomu

 

Acad. R.S.R., CCCLXXVII-4.

Original, hirtie groasa, cerata;  rupt si  cu lipsuri  in doua locuri;  pecetea timbrata cazuta.